e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

Kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərə olan tələblər

Sənədlərin kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanması 6.38-90 dövlətlərarası standartın tələbinə uyğun surətdə həyata keçirilir. Kompyuter üsulu ilə yazılan sənədlərin (maliyyə, statistik və digər cədvəllər istisna olmaqla) mətni "Arial" 12 şrifti ilə A4 formatda 1 və ya 1.5 sətirarası intervalla yazılmalıdır. A5 formatlı sənədlərin mətni 1 sətirarası intervalla, mətbəə üsulu ilə nəşr edilən sənədlərin mətni 2 sətirarası intervalla, qalan sənədlərin mətni isə 1.5 sətirarası intervalla çap edilir.

Sənədlər çap olunarkən vərəqdə aşağıda göstərilən qədər sahələr saxlanılır:

  • soldan - 25 mm;
  • sağdan - ən azı 8 mm;
  • yuxarıdan - 20 mm;
  • aşağıdan:
    • A4 formatı kağızlar üçün - azı 19 mm;
    • A5 formatı kağızlar üçün - azı 16 mm.

Sənədin hər abzasının birinci sətri sol sahənin hüdudundan 5-8 çap işarəsi intervalı ilə çap edilir.

Bir neçə sətirdən ibarət olan rekvizitlər (mətndən başqa) 1 sətirarası intervalla çap edilir.

Sənədlərin rekvizitləri bir-birindən 2 - 3 sətirarası intervalla ayrılır.

İki və daha artıq səhifəsi olan sənədlər ikinci səhifədən başlayaraq nömrələnməlidir. Nömrələr ərəb rəqəmləri ilə yazılır.

Sənədlərdə nömrə anlayışı "№" işarəsi və ya "nömrə" ("nömrəli") sözü ilə ifadə olunur.

Yazı sonuncu dəfə 2018-12-15 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2023

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.