e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

Məzuniyyətin sənədləşdirilməsi

Məzuniyyətdə olduğu müddət ərzində işçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi) və orta əmək haqqı saxlanılır.

İşçilərə ödənişli əsas məzuniyyət il ərzində 21 təqvim günündən az olmayaraq verilməlidir. Əmək məzuniyyəti işçinin arzusu və işəgötürənin razılığı ilə hissələrə bölünərək verilə bilər, bu şərtlə ki, məzuniyyətin bölünmüş hissələrindən birinin müddəti iki təqvim həftəsindən az olmasın.

İşçinin birinci iş ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ əmək müqaviləsinin bağlandığı andan etibarən altı ay işlədikdən sonra əmələ gəlir.

Əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən aşağıdakı işçilərin istifadə etmək hüququ vardır:

 1. qadınların hamiləliyə və doğuşa görə — sosial məzuniyyətdən bilavasitə əvvəl, yaxud sonra;
 2. 18 yaşına çatmamış işçilərin;
 3. müddətli hərbi xidmətdən buraxıldıqdan 3 ay keçənədək işə götürülən işçilərin;
 4. əsas iş yerində məzuniyyətə çıxan əvəzçilik üzrə işləyənlərin;
 5. hərbi qulluqçu arvadının (ərinin);
 6. təhsil müəssisələrində oxuyan şəxslərin — kurs işlərinin və ya imtahanların verildiyi, diplomun müdafiə edildiyi vaxtda;
 7. əlillərin.

İşçiyə işin ikinci və sonrakı illəri üçün məzuniyyət işəgötürənlə qarşılıqlı razılıqla müəyyən edilən vaxtda verilə bilər.

İşçilərə məzuniyyət vermək üçün işəgötürən aşağıdakı sənədləri hazırlamalıdır:

 • məzuniyyətlər qrafiki;
 • işçinin məzuniyyətə göndərilməsi əmri.

AR Əmək Məcəllsəinə görə işçilərin məzuniyyət hüququ aşağıdakı məzuniyyət növləri ilə təmin edilir:

 • əsas və əlavə məzuniyyətlərdən ibarət olan əmək məzuniyyəti;
 • sosial məzuniyyət;
 • təhsilini davam etdirmək və elmi yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün verilən təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti;
 • ödənişsiz məzuniyyət.

Əmək müqaviləsində, habelə kollektiv müqavilələrdə məzuniyyətlərin digər növləri nəzərdə tutula bilər.

İşçiyə məzuniyyət onun təqdim etdiyi Ərizə əsasında verilir. Ərizə əsasında "Məzuniyyətə çıxma əmr"-i tərtib edilir.

"Məzuniyyətin verilmə Əmr"-i əsasında mühasib məzuniyyət haqqını hesablamalı və məzuniyyət haqqının hesablanması vərəqini hazırlamalıdır.

Yazı sonuncu dəfə 2018-10-28 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2019

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.